Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.02.2013 година

На основание чл.25, т.1, във връзка с чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2, т.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

Виж повече