Заповед №199 / 01.02.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска на кв.189

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка

Виж повече