Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№ 138/07.08.2015г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №155, Протокол №10 от 31.07.2015г. ОбС-Своге

Виж повече

Обява

Относно: Община Своге ще кандидатства с проектно предложение по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”. Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост

Виж повече

Обява

Относно: Инвестиционно намерение за “Промяна предназначението на поземлен имот №097110 (ливада) в местността “Синия вир” по КВС на с. Искрец, с цел застрояването на имота с рибарник с обслужваща сграда

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№116/02.07.2015г.   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №134, Протокол №9 от 26.06.2015г.

Виж повече