Съобщение от дирекция “Местни данъци и такси”

Уважаеми съграждани, ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ: Срокът за подаване на годишните декларации за патентна дейност е 31-ви януари 2023 г. Задълженията за патент може да платите с 5% отстъпка до края

Виж повече

Съобщение във връзка с покана за обществено обсъждане

Уважаеми съграждани, Във връзка с публикувана на 20.12.2022 г. покана за провеждане на обществено обсъждане на „План-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и

Виж повече