Обявление относно услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Своге“

След сключено Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане, в качеството си на „Управляващ орган“ и  Община Своге, в качеството си на „Партньорска организация“, Процедура BG05FMOP001-5.001-0071-C03 – „Топъл обяд в

Виж повече