Заповед №1388 / 18.08.2023 г. за одобряване изменение на ПУП(ПР) – одобрен ЗРП на с. Лакатник, Община Своге

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Виж повече