Съобщение, относно свлачището на път ІІІ-164 (Своге-Искрец-Бучин проход) при село Свидня

Община Своге съобщава на незапознатите граждани, че път ІІІ-164 (Своге-Искрец-Бучин проход) е част от републиканската пътна мрежа, а не от общинската. Рехабилитацията и ремонтните дейности на този път са ангажимент

Виж повече

Проведе се кръгла маса за представяне на резултатите по проект “Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге

На 14.05.2014 г. от 15.00 ч. в конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се проведе кръгла маса за обществено обсъждане на извършения функционален анализ на дейността на общинската администрация по

Виж повече