Откриване на процедура по реда на PRAG за избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни инфраструктури в град Своге

Процедурата е във връзка с проект „Social Infrastructure for child-care through sport education” по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия. Община Своге е партньор на Градска община Палилула,

Виж повече

Поздравление от вр.и.д. кмет на община Своге инж. Георги Петков по случай 50 години от обявяването на Своге за град

Уважаеми  съграждани! Преди 50 години, на 7 септември 1964г. бе публикуван Указ за обявяване на село Своге за град. Отворена бе нова страница в развитието на нашата община, която е

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх.№109/04.09.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №151, Протокол №12 от 29.08.2014г.

Виж повече