Обръщение на инж. Георги Петков (за кмет на община Своге, съгл.зап.№363/18.03.2014 г.) във връзка с провеждането на предизборна кампания

Уважаеми дами и господа, На 25.05.2014 г. ще бъдат проведени избори за членове на Европейския  парламент от Република България. Обръщам се към вас с призив за законосъобразен изборен процес. Съгласно

Виж повече

План-програма за кампанията “Да изчистим България за един ден” – 26.04.2014 г.

ПОЧИСТВАНЕТО В ОБЩИНА СВОГЕ ще започне в 9,00 часа. Чували и ръкавици за всички желаещи в деня на кампанията могат да се получат в Община Своге при  оперативен дежурен. Терени

Виж повече

Обявление

Относно: Разглеждане и процедиране Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)за изграждане на канализация и съоръженията към нея на квартал Джиджовица, град Своге  в обхват на имоти

Виж повече