Встъпителна пресконференция на проект „Независим живот“

Встъпителна пресконференция по проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге“ се състоя на 23 октомври 2015 г. в лекционната зала

Виж повече