Превантивна акция на Пътна полиция-Своге и БЧК

Пътна полиция към РУМВР-Своге проведе днес превантивна акция, съвместно с Общинския съвет на БЧК-Своге и децата от  Младежкия червен кръст, чиято цел е превенция на тежките пътнотранспортни произшествия в района

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх.№142/10.11.2014г.   ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №190, Протокол №14

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА     Изх.№141/10.11.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №177, Протокол

Виж повече