100 години основно образование в Своге

С тържествено честване на 21 ноември 2014 г. бе отбелязана 100-годишнината на основното образование в Своге, датиращо от откриването на първи и втори клас на непълна прогимназия през учебната 1914/1915

Виж повече

Съобщение

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№150/21.11.2014г. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г. На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост

Виж повече

Съобщение

  Областен информационен център-София и Община Своге откриват изложба и приемна за граждани На 25.11.2014 г. Областният информационен център-София и Община Своге ще организират изложба и приемна за граждани. Плакати,

Виж повече

20 ноември 2014 г. – Международен ден без тютюнопушене

По традиция на всеки трети четвъртък на месец ноември се отбелязва Международният ден без тютюнопушене. Изключително тревожен е фактът, че 57% от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в

Виж повече