Призив за оказване на помощ – дарителска кампания

Общинска администрация, по инициатива на временно изпълняващия длъжността кмет на община Своге инж. Георги Петков, открива дарителска кампания за подпомагане на населението от засегнатите от бедствието села, като отправя призив

Виж повече

Покана за Туристически събор “Грохотен” 2014 г.

Туристическо дружество „Искърски пролом” Своге и Община Своге имат удоволствието да ви поканят на 42-рият туристически събор на връх „Грохотен”, който  ще се проведе на 16 и 17 август 2014

Виж повече

Обявление

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА                                                           Изх.№100/01.08.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №124, Протокол №10 от 18.07.2014г.  ОбС-Своге

Виж повече

Обявление

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№98/01.08.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №123, Протокол №10 от

Виж повече

Проект за изменение на Наредба за местните данъци, такси и услуги в Община Своге

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение на Н А Р Е Д Б А

Виж повече