Проведе се обществено обсъждане на проекта за Общински бюджет за 2014 г.

Обществено обсъждане на проекта за Общински бюджет за 2014 г., на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, се проведе на 6 декември 2013 г. от 15.00 ч. в

Виж повече

Проект „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“

Проект „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“ Проект – изтегли

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх. № 127/06.12.2013г.   ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №276, Протокол

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх. № 126/06.12.2013г.   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №273, Протокол

Виж повече