Свогенец стана „Заслужил гражданин на Софийска област“ за 2018 година

Награда „Заслужил гражданин на Софийска област“ в категория „Здравеопазване и социални дейности“ получи Кристиян Григоров от град Своге – служител в столична дирекция на ПБЗН. Кристиян е първият гражданин, който

Виж повече

„Топъл обяд“ за 100 лица от община Своге от началото на новата 2019 година

ОПЕРАТИВНА ПРГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА   На 21.12.2018г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05FMOP001-3.002-0234-C01

Виж повече

Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                     2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№  94-С-52 21.12.2018 год.   СЪОБЩЕНИЕ на основание

Виж повече

Важно съобщение от дирекция “Местни данъци и такси”

Уважаеми съграждани, Във връзка с приключване на финансовата година, плащания към Местни данъци и такси могат да се извършват до 27.12.2018 (включително). След тази дата ще бъде преустановено приемане на

Виж повече

Заповед за прекратяване на категоризация

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                              2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД № 1925 гр. Своге, 14.12.2018 год.      

Виж повече