Прес-съобщение

Проект: Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина, номер: CB007.1.22.287   ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ Община Своге адрес: Своге,  ул. Алексландър

Виж повече