Успешно приключва проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге” за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение в община Своге

На 07.08.2017 г. от 11:30 часа в малката зала на НЧ “Градище 1907″ в Община Своге ще се проведе заключителната пресконференция по Проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим

Виж повече