Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Съобщение и заповед за затваряне за движение на моторни превозни средства ул.“Староселска“, гр. Своге

Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „ Укрепване на свлачище  SFO43.65869-01 в кв. “Старо село”, гр. Своге- етап I / укрепителна линия 1 източна част,

Виж повече