Обява

Относно: Инвестиционно предложение от ДП “Национална Компания Железопътна Инфраструктура” за “Неотложно укрепване на слабо място от км 55+100 до км 55+230 в междугарието Лакатник-Елисейна, по втора жп линия” – ВИЖТЕ

Виж повече

Обява

Относно: Инвестиционно предложение за “Промяна на предназначението на поземлен имот №036001 в местн. “Дупката” по КВС на с. Редина, с цел застрояването на имота със сграда за търговска и складова

Виж повече

Обява

Относно: Инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на поземлен имот №042008 в местн. “При реката” по КВС на с. Свидня, с цел застрояването на имота със сграда за офис и открит

Виж повече