Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е–77/273 Дата:  20.08.2021г. На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от

Виж повече

Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава

Виж повече

Протокол по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

ПРОТОКОЛ по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, От работата на комисията по провеждане на процедура, за избор на финансова институция за предоставяне на

Виж повече