Посланици

Посланици бяха гости на Тодоровден в Зимевица

За 20-ти път Зимевица посрещна гости на Тодоровден. Освен посланика на Монголия, под чийто патронаж ежегодно се провежда кушията, този път в празника се включиха и посланици и други представители

Виж повече

Повторно удължаване на изпълнението на проект „Грижа в дома в община Своге“

Благодарение на успешното управление и администриране на проект „Грижа в дома в община Своге“, финансиран с АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0076-С01 / 19.12.2022г., сключен между Община

Виж повече

230-тонен кран спусна новия мост над река Искър

  Нa 15 март беше монтиран новият мост над река Искър, който свързва квартал Бобковица, градския стадион и туристически обекти като „Трите бора“ с останалата част от град Своге. Движението

Виж повече

Пред юбилея на града старият въжен мост отива в историята

Интервю с инж. Михайлов – заместник-кмет на общината – Г-н Михайлов, какво наложи подмяната на въжения мост над р. Искър? – Общината отдавна планира подмяната на моста. Основният мотив е

Виж повече