Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и,

Виж повече