Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 17.09.2013 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 във вр. с чл.31, ал.3 от Правилника за организацията и дейността

Виж повече