ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Своге за 2013г.

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Своге за 2013г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във вр. с чл.43,

Виж повече