Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 31.07.2020 Г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТ УТРЕ – 10 ЮЛИ, 00: 00 ДО 15 ЮЛИ (Заповед на Министъра на здравеопазването

Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на действащия ПУП на кв. 12, село Осеновлаг

Със Заповед № 962 от 03.07.2020г. на Кмет на Община Своге, е одобрен, ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП на кв. 12, село Осеновлаг, Софийска област – План за регулация /ПР/ за разделянето на УПИ XI-180,178 на два нови урегулирани

Виж повече

Актуални заповеди на Министъра на здравеопазването от 30.06.2020г.

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповеди от 30.06.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и стриктно изпълнение!

Виж повече

Заповеди № РД- 01- 353 и 354 / 22.06.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповеди № РД – 01 – 353 и 354 /22.06.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

Виж повече