Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.06.2013 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите

Виж повече