Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, село Бов, община Своге, област Софийска

Със заповед № 62 от 15.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-364/1983г. ЗРП на с. Бов, Община Своге – изменение на

Виж повече

Съобщение за одобрен проект за ПУП за изграждане на геозащитни съоръжения – град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 99 от 23.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на геозащитни съоръжения в обхват на на имоти пл.

Виж повече

Съобщение за грипна епидемия

С писмо на Директора на Регионална здравна инспекция София-област, изх. №03-32-2/27.01.2020 г. се обявява грипна епидемия в Софийска област, считано от 28.01.2020 г. Със Заповед № РД 09-165/27.01.2020г. на Министъра

Виж повече