Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.06.2012

изх.№ 58/07.06.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 14.06.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 18.05.2012 г.

изх.№ 51/11.05.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 18.05.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече