Заповеди № РД- 01- 247 и 248 /01.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповеди № РД – 01 – 247 и 248 /01.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. 

Виж повече

Заповед № РД- 01- 239/26.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 239/26.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Виж повече

Заповед № ОА-78 на Областен управител на Софийска област

ВАЖНО!!! ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ; НАЕМАТЕЛИ, ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩА, ЛИВАДИ И Т.Н. ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ; СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ; ЛИЦА, ПРЕМИНАВАЩИ

Виж повече

Заповед № РД- 01- 197/11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 197/11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Виж повече