Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.06.2012

изх.№ 58/07.06.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 14.06.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 18.05.2012 г.

изх.№ 51/11.05.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 18.05.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 26.04.2012

изх.№ 44/25.04.2012 година              На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 20.04.2012

Изх.№ 39 /12.04.2012 год. На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.04.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар Пеев” се

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 23.03.2012

Изх.№31 /15 .03.2012 год.                                      На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.03.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар

Виж повече