Заповед № РД- 01- 287/30.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 287/30.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Виж повече

ЗАПОВЕД № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която отменя ЗАПОВЕД № РД-01-272/20.05.2020 г.

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272

Виж повече

Заповед № РД- 01- 270/19.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге Ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 270/19.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Виж повече

26 май – първи ден за детските градини в Община Своге (Заповед 739/19.05.2020г./

Детските градини в Община Своге ще отворят врати на 26 май – първия работен ден след почивните дни. Децата ще се приемат при спазване на всички притивоепидемични мерки и при

Виж повече

Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА (С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020 Г.) И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №№ РД-01-262/14.05.2020

Виж повече

Заповеди от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповеди с номера:  РД-01-262;  РД-01-263; РД-01-264; РД-01-265 от 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Виж повече