На вниманието на земеделските производители

 До 30 ноември земеделските производители, които притежават съдове за зареждане с течни горива на собствени превозни средства, следва да подадат информация за тези съдове в Националната агенция аз приходите за

Виж повече

На вниманието на работодателите – Процедура „Младежка заетост”

Процедура „Младежка заетост” Крайният срок за подаване на заявки по схемата е 31.12.2015 г. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от

Виж повече

Съобщение

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет  На 16.11.2015г. (понеделник) от 13.00ч. в заседателната зала на ПГ „Велизар Пеев“, ул.„Отец Паисий“ №9, гр.Своге ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински

Виж повече