Обява

Относно: Инвестиционно предложение от “Пастири” ООД с. Заноге за изграждане на козеферма за 200 кози на мястото на съществуващ животновъден обект на територията на бившия стопански двор на село Заноге

Виж повече

Обява

Относно: Инвестиционно предложение от “Майкромет” ООД за закупуване на техника за косене на естествени ливади, находящи се в землищата на селата Брезе и Зимевица – ВИЖТЕ ТУК и ТУК

Виж повече

Обява

Относно: Инвестиционно предложение от “Теленор България” ЕАД за преустройство на Базова станция №2058, разположена на покрива на сграда на ул. “Република” №2, гр. Своге – ВИЖТЕ ТУК

Виж повече

Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№71/30.04.2015г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №74, Протокол №5 от 24.04.2015г.  ОбС-Своге

Виж повече