Заповед №-РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение! Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020

Виж повече

Заповеди №-РД-01-675 и 677 /25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповеди №-РД-01-675 и 677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение!

Виж повече

Заповед №-РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение!

Виж повече

Заповед №-РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение!

Виж повече

Заедно срещу Ковид-19

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките

Виж повече

Помощ за лица в риск от Ковид-19 на територията на община Своге

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките

Виж повече