Заедно срещу Ковид-19

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките

Виж повече

Помощ за лица в риск от Ковид-19 на територията на община Своге

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0044-C01, по процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките

Виж повече

Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение!

Виж повече

Заповед № РД- 01- 619 / 23.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 619 / 23.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За

Виж повече

Заповед № РД- 01- 611 / 22.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 611 / 22.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За

Виж повече

Заповед № РД- 01- 609 / 21.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 609 / 21.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За

Виж повече