Заповед

Относно: утвърждаване формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между детските градини на общинска издръжка и училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 г.

Виж повече

Заповед

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2015 г. – Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков – виж Район с. Луково – виж Район с. Реброво – виж

Виж повече