Заповеди за одобряване на споразумения за масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г.

Батулия Бов Брезе Брезовдол Буковец Добравица Добърчин Дружево Гара Бов Губислав Искрец Желен Заноге Заселе Завидовци Зимевица Лакатник Лесковдол Миланово Огоя Осеновлаг Редина Свидня Своге Томпсън Церецел Ябланица

Виж повече