Дневен ред на заседание на общински съвет 23.03.2012

Изх.№31 /15 .03.2012 год.                                      На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.03.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар

Виж повече

Дневен ред на извънредно заседание на общински съвет 05.03.2012

изх.№ 24/02.03.2012 година              На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 22.02.2012

изх.№ 17/21.02.2012 година                На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге

Виж повече

Дневен ред на заседание на общински съвет 17.02.2012

Дневен ред за заседание на ОбС 17.02.2012г. На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 17.02.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на

Виж повече