Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге

Със Заповед № 1250 от 29.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1224/16.08.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на

Виж повече

Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването днес (16.07.2019г.) в квартали “Република” и “Старо село” поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възстановено при отстраняване на аварията. Информацията е подадена

Виж повече

Съобщение за нарушаване на водоподаването в гр. Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава, че ще бъде нарушено нормалното водоснабдяване на град Своге в периода 8-10 юли 2019г., поради извършване на хидравлична проба на строящия се резервоар в кв.

Виж повече