Обявление

В Община Своге започна подготовката за приемане на Бюджет 2015.   ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО Кани жителите на общината, НПО и други юридически лица да се включат в изготвянето на Бюджета на Община

Виж повече

Информация за изпълнението на бюджета на Община Своге към 30.06.2014 г

Информация за изпълнението на бюджета на Община Своге към 30.06.2014 г., приета с Решение № 138, Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.08.2014г. – изтегли

Виж повече

Заповед

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2015 г. – Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков – виж Район с. Луково – виж Район с. Реброво – виж

Виж повече