Заповед №32/09.01.2019г. за прекратяване на категоризация

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                              2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД 32/09.01.2019г.  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

Виж повече