Дневен ред на заседание на общински съвет 26.04.2012

изх.№ 44/25.04.2012 година              На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на

Виж повече