Заповед

    На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Протокол № 1/20.09.2012 год. от извършена проверка на мост, свързващ двата бряга на

Виж повече

Заповед

  На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължителния период на засушаване и намаляване на количеството на питейната вода за населението

Виж повече

Заповед

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге – Петровден, на основание чл.44, ал.2 и чл.44,

Виж повече

Заповед

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ, бр.65 от  31.07.1996г.;

Виж повече