Избирателен списък за провеждане на национален референдум на 27.01.2013

Национален Референдум на 27.1.2013 г. приключи и възможностите за справки в Избирателните списъци вече не са достъпни . Достъпна в момента е само информационната част на сайта.

Виж повече

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е  Изх №94-П-173 Дата 10.12.2012год.          Уважаеми дами  и господа, Община Своге, дирекция “Устройство и развитие на територията” съобщава, че със заповед

Виж повече