Заповед №2423/22.11.2023г. за ИПР на сп. Желен, гр. Своге за УПИ XIII-81 и XIV-81 в кв.12

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Виж повече

Заповед № 2587/11.12.23г. за изменение ПУП на мах.”Долни Желен”, с. Церово – ИПР и ИПЗ за делба на УПИ III-29 в кв.2 на два и свързано застрояване между тях

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ),

Виж повече