Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на горски имоти

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за

Виж повече

Обява за публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имоти – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал.

Виж повече