Обявление относно анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42 ОТ НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Община Своге уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от

Виж повече