Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление относно съобщаване на Заповед за одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР за обособяване на имот с пл. № 155 попадащ в терен за „Озеленяване“ на мах. „Скакля“, землище на село Гара Бов

Изх.№   94-ГР-1449 Дата:             08.01.2024 г. ДО:      АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АСЕНОВ                      (им. пл. № 155)                                 УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, №9 ГР.СВОГЕ ДО:      Н-ЦИ КИРИЛ РАНГЕЛОВ ТАСКОВ                       (им. пл. № 156)                                                                          ЕМИЛИЯ

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече