Заповед № 2587/11.12.23г. за изменение ПУП на мах.”Долни Желен”, с. Церово – ИПР и ИПЗ за делба на УПИ III-29 в кв.2 на два и свързано застрояване между тях

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ),

Виж повече

Заповед №2403 / 21.11.2023 г. съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрение на проект за изменение на действащия ПУП за с. Гара Лакатник

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Виж повече