Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ /КАМАЗ/

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, и

Виж повече

Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот /за лекарски кабинет/

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 69,

Виж повече