Успешно приключва изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге– Компонент 4“

На 02.04.2021г. приключва изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.103-0044-C01 от 21.09.2020 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с

Виж повече

Община Своге с първи одобрен за финансиране проект към МИГ „Костинброд-Своге“

Поредният европейски проект с бенефициент Община Своге е одобрен за финансиране. Проектно предложение с наименование „Благоустрояване на междублоково пространство в квартал между улиците „Цар Симеон“, „Васил Левски“ , „Соколов камък“

Виж повече

Община Своге с чисто нов смето-събиращ камион за зелени отпадъци

    В изпълнение на политиката на Община Своге за повишаване качеството на услугите по сметосъбиране и сметопочистване, бе закупен чисто нов смето-събиращ камион за зелени отпадъци. Камионът отговаря на

Виж повече

Продължаване на ваксинационна кампания в МБАЛ Своге ЕООД

Уважаеми съграждани, Общински щаб за защита при бедствия – Своге ви информира, че ваксинационната кампания в МБАЛ Своге продължава. Имунизационният кабинет ще работи в петък, събота и неделя от 10

Виж повече

Отмяна на честване на Тодоровден в село Зимевица

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че поради влошената обстановка в страната, свързана с Ковид- 19 и временните противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на вируса, в това число преустановяването на  културни и

Виж повече

Община Своге с кампания за безплатно скринингово изследване на постурални проблеми в гръбначния стълб при деца

Община Своге стартира кампания за скринингово изследване на постурални проблеми в гръбначния стълб при деца. Инициативата е в партньорство със сдружение „Национална терапевтична мрежа“ и обхваща ученици от всички училища

Виж повече