Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ уведомява жителите на общината, че: В Националното сдружение на общините в Република България е постъпило предложение от клиника „ Малинов”, най-големият ин-витро център в България, за включване на

Виж повече

Наредба

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за: Н А Р Е Д Б А за реда

Виж повече