Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в централната градска част на гр. Своге

Уважаеми съграждани, По информация на ВиК София област – район Своге, Ви уведомяваме за временно преустановяване на водоподаването утре – 20.07.2021г. в централната градска част на гр. Своге, поради отстраняване

Виж повече

Община Своге изпълнява строителната си програма за 2021 година

През първото шестмесечие на 2021 година на територията на Община Своге са изпълнени ремонтни дейности на общинската пътна мрежа и улици съгласно строителната програма. Беше извършен ремонт на асфалтобетонната настилка

Виж повече

Община Своге бе домакин на делегация от град Ступава

По повод честването на 57-мата годишнина от обявяването на Своге за град общинското ръководство бе домакин на делегация от побратимения град Ступава, Република Словакия. Кметът г-н Петър Новиседлак, заместник-кметът, председателят

Виж повече

Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“

Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Виж повече