Община Своге бе домакин на делегация от град Ступава

По повод честването на 57-мата годишнина от обявяването на Своге за град общинското ръководство бе домакин на делегация от побратимения град Ступава, Република Словакия. Кметът г-н Петър Новиседлак, заместник-кметът, председателят

Виж повече

Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“

Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Виж повече

Електронни административни услуги – в услуга на граждани и бизнес в Община Своге

Уважаеми съграждани, Във връзка с подобряване на административното обслужване на граждани и фирми, Ви приканваме активно да използвате възможностите за електронни административни услуги, които общинска администрация Своге предлага. Заявяването на

Виж повече

С богата програма Своге отбеляза своя празник

Традиционно свогенци отбелязват празника на града на Петровден, превърнал се в традиция и празненство. Приветствие по случай празника, от името на кмета на община Своге г-н Емил Иванов,  направи зам.-кмета 

Виж повече