Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции

В Приложението на Официален вестник на Европейския съюз е публикувано обявление No.216/S 156-282566. В регистъра на АОП е публикувано решение ID744447 и обявление ID744455, изпратени на 11.08.2016г., публикувани на 15.08.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: май 23, 2018 23/05/2018 12:02:00 PM File size: 318 kB Downloads: 29
 • pdf Информация
  Date added: май 21, 2018 21/05/2018 6:03:27 PM File size: 727 kB Downloads: 32
 • pdf Договор 533
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 3 MB Downloads: 234
 • pdf Договор 528
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 5 MB Downloads: 423
 • pdf Договор 525
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 2 MB Downloads: 251
 • pdf Решение
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 565 kB Downloads: 141
 • pdf Доклад
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 3 MB Downloads: 194
 • pdf Протоколи
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 5 MB Downloads: 229
 • pdf Съобщение
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 4:37:08 PM File size: 50 kB Downloads: 147
 • pdf Протокол 1
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 3:53:42 PM File size: 757 kB Downloads: 165
 • rar Образци
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 618 kB Downloads: 182
 • pdf Документация
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 5 MB Downloads: 310
 • pdf Обявление
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 4 MB Downloads: 221
 • pdf Решение
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 1 MB Downloads: 200
Share/Bookmark